اخبار

تغییر در زمان درس کوتاه 2

زمان برگزاری درس کوتاه دکتر دائمی بدین ترتیب تغییر کرده است: روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ساعت 10:30 تا 11:45 و 12:00 تا 13:15.

درس کوتاه 2

موضوع: Geometrical and Combinatorial Invariants in Knot Theory
مدرس: دکتر علی‌اکبر دائمی
زمان: شنبه تا دوشنبه، 10 تا 12 مرداد ماه 1394، ساعت 10:30 تا 11:45 و 12 تا 13:15
مکان: اتاق 221، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف

دریافت چکیده

درس کوتاه 1

موضوع:  Mathematical Foundations of General-Relativistic Quantum Mechanics
مدرس: دکتر شادی تحویلدار زاده
زمان: شنبه تا چهارشنبه، 3 تا 7 مرداد ماه 1394، از ساعت 10 تا 12
مکان: اتاق 221، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف

دریافت چکیده | Lecture Notes

ویدئوهای همایش، به زودی

به اطلاع شرکت کنندگان در همایش و بازدید کنندگان سایت می رسانیم که پس از آماده شدن ویدئوهای همایش امسال قصد داریم آنها را بر روی سایت قرار دهیم تا در دسترس شرکت کنندگان قرار گیرد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اخبار