تماس با ما

می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق هر یک از راه‌های زیر به دست ما برسانید:

  • ارسال به پست الکترونیک سایت همایش با آدرس front[at]sharif.ir
  • برقراری ارتباط با دبیرخانه ی همایش:
    • تلفن تماس: ۲۲۲۹۰۹۲۸
    • آدرس دبیرخانه: تهران، میدان نیاوران، پژوهشگاه دانش‌های بنيادی
       
  • تکمیل فرم تماس موجود در سایت همایش.