پوستر همایش

پوستر همایش را در زیر مشاهده می کنید. برای مشاهده ی پوستر در ابعاد بزرگ تر بر روی تصویر زیر کلیک کنید.