درس کوتاه علوم بینایی

Mini-Workshop on Vision Science

Abdolhosein Abbassian

Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)

Seyed-Mahdi Khaligh-Razavi

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Time & Place:

Monday , 11 Abaan 1394 , 10:30 - 15:00

Sharif University of Technology, Department of Mathematical Sciences, Room 221

درس کوتاه یادگیری ماشین

 

Supervised and Unsupervised Learning with Graphs

Morteza Alamgir, Department of Computer Science, University of Hamburg

 

کارگاه دو روزه احتمال و آمار

روز اول (احتمال) : دوشنبه، 16 شهریورماه

09:30-10:30  امیر سپهری، دانشگاه استنفورد

11:00-12:00  امیر سپهری، دانشگاه استنفورد

13:30-15:00  امیر سپهری، دانشگاه استنفورد

 

روز دوم (آمار) : سه‌شنبه، 17 شهریورماه

09:30-10:30 کسری علیشاهی، دانشگاه صنعتی شریف

11:00-12:00  امیر سپهری، دانشگاه استنفورد

13:30-14:30  محمدرضا ارمندپور، دانشگاه صنعتی شریف

 

مکاندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، اتاق 221

برای دیدن عنوان سخنرانی‌ها بر روی بیشتر بخوانید کلیک کنید.

کارگاه یک روزه علوم اعصاب محاسباتی

 

زمان: چهارشنبه 28 مرداد ماه 1394، 9 تا 17

09:00 - 10:00 زهرا قاسمی اصفهانی

10:00 - 11:00 یاشار احمدیان (1)

11:00 - 11:30 پذیرایی

11:30 - 12:30 یاشار احمدیان (2)

14:00 - 14:45 احسان بوالحسنی

14:45 - 15:30 صفورا رشید شمالی

15:30 - 16:00 پذیرایی

16:00 - 17:00 یاشار احمدیان (3)

مکان: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، اتاق 221

برای دیدن عنوان و چکیده سخنرانی‌ها بر روی بیشتر بخوانید کلیک کنید.

 

صفحه‌ها

اشتراک در سومین همایش مرزهای علوم ریاضی RSS