محل برگزاری

محل برگزاری همایش دانشگاه صنعتی شریف است.

  • تالارهای دانشگاه: محل برگزاری افتتاحیه، سخنرانی ها، نشست و ....
  • اتاق 317 دانشکده ریاضی: محل برگزاری درس‌های کوتاه همایش
  • غذاخوری دانشگاه: محل صرف نهار و شام همایش

این نقاط در نقشه ی زیر با کادری قهوه ای رنگ مشخص شده اند.