فیلم های همایش آماده شده اند.

فیلم های سخنرانی های همایش آماده شده اند و شما می توانید با ورود به صفحه ی سخنرانان همایش که لینک آن در منوی بالای صفحه آمده است فیلم ها را دریافت کنید.