گالری

در بخش گالری، سه زیر بخش وجود دارند:

  • اخبار: در این بخش اخبار مربوط به همایش را می بینید. این اخبار مربوط به قبل، بعد و حین برگزاری همایش هستند. در صورتی که اخبار و مطلبی از گوشه و کنار همایش تهیه کردید برای ما بفرستید تا آن را برای همگان منتشر کنیم.
  • تصاویر: تصاویر همایش پیشین و تصاویر این همایش را در طول برگزاری همایش می توانید در این صفحه مشاهده کنید. شما هم می توانید تصاویرتان را برای ما بفرستید تا آنها را بر روی سایت بگذاریم.
  • ویدئوها: این صفحه محل بارگزاری برخی ویدئوهایی است که در طول همایش ضبط می شوند.