درباره ی همایش

دومین همایش «مرزهای علوم ریاضی» همانند سال گذشته به میزبانی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف  برگزار می شود. در این همایش با دعوت از ریاضیدانان برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور برای ارایه مقالات و سخنرانی در زمینه ریاضیات و حوزه‌های مرتبط با آن می‌پردازیم. همچنین برخی سخنرانان مدعو تعدادی درس کوتاه در هفته‌های قبل و بعد از همایش ارایه خواهند کرد که می‌تواند آورده علمی مناسبی به ویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشد.

 امیدواریم تداوم برگزاری و انتشار مجموعه مقالات همایش که همراه با داوری در سطح استانداردهای کیفی بالا است بستری برای بین‌المللی شدن و دستیابی به جایگاهی مناسب  در عرصه نشر مقالات پژوهشی ریاضی در جهان ایجاد کند.